logo

Gebedshuis
Davids Hut

Ontstaan

De naam

De praktijk

vlag andere talen

Ontstaan van de visie

Enige jaren geleden begonnen we ons te realiseren hoe belangrijk aanbidding van God is. Ook koning David begreep het belang ervan, en stelde daarom een continue aanbidding van God in. (1 Kron. 16:37-42, 23:30 etc.) In het Oude Testament zie je hoe zelfs veldslagen gewonnen werden door aanbidding. Ook in het Nieuwe Testament (Hebr. 13:15) wordt gesproken over God een voordurend lofoffer brengen.
Over de hele wereld zien we steeds meer christenen die het belang van aanbidding gaan zien. Aanbidding bouwt een troon voor God, waar vanuit Hij regeert. Wij willen deze heerschappij van God ook graag over Nederland!

Vervolgens ontstond bij ons de vraag 'zouden wij ook een plaats van aanbidding in Nederland kunnen creŽren, waar God continue aanbeden wordt?' Maar hoe doe je dat? David had geen gebrek aan mankracht - alleen al aan muzikanten en zangers had hij er 4000!

Ook elders in de wereld zijn mensen met deze vragen aan het werk gegaan. Sommigen bouwen een soort van tempel, een heilige plaats. Maar dat klikte bij ons niet. Onze God woont niet in een gebouw gemaakt van steen, maar in de harten van mensen. Wij zijn volgens het Nieuwe Testament, o.a. 1 Cor. 3:16 en 1 Petr. 2:5, een tempel van God, een geestelijk huis. In de oude tempel werden ook de offers gebracht tot verzoening met God. Deze offers hoeven we nu niet meer te brengen, door het offer wat de Here Jezus Christus voor ons bracht. Maar in deze nieuwe tempel, het geestelijke huis waarvan wij allemaal als christenen stenen zijn, worden wel andere, geestelijke, offers gebracht: offers van aanbidding en dankbaarheid.

Een ander punt was, hoe organiseer je continue aanbidding? Moet je dan een grote groep van mensen organiseren? Ieder bijv. een uur? Maar ja, dan ben je steeds alleen, en heb je toch per dag 24 mensen nodig.... Sommige groepen hebben er dan ook voor gekozen om grotere blokken te hebben, zodat je met meer mensen tegelijk bent. Anderen doen zoiets met veel verschillende kerken samen, waarbij bijv. de ene kerk de dinsdagen neemt, de ander de donderdag. Etc.
Het leek wel een onmogelijk iets. Heel ontmoedigend.

Maar God begon ons zelf, persoonlijk, steeds dieper in de aanbidding te trekken. We leerden dat aanbidding meer is als zeggen 'God is groot, God is trouw. Zijn goedertierenheid blijft tot in eeuwigheid.' Aanbidding is ook meer als zingen. God gehoorzamen is ware aanbidding. In het leven van alle dag. Steeds meer leren om alleen die dingen te doen die God ons zegt of laat zien. Aanbidding is wat Jezus zei in Getsemane, 'niet mijn wil, maar uw wil geschiede'. N.B. Maar wel uit relatie, niet uit blinde gehoorzaamheid. Uit liefde voor God.

We kennen allemaal wel het grote gebod: u zult de Here uw God liefhebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel, geheel uw verstand en al uw kracht.
Wat betekent dat: liefhebben? Hoe geven we dat vorm? Wat betekent het om God lief te hebben met al mijn kracht? Dansen voor God? Juichen? Springen? Knielen? Op mijn gezicht liggen? Allemaal dingen die we kenden uit de Bijbel, maar waarvan we langzaamaan de diepte leerden kennen.

Het is een pelgrimstocht. Een ontdekkingsreis. God liefhebben. Continue.