logo

Gebedshuis
Davids Hut

Ontstaan

De naam

De praktijk

vlag andere talen

De naam

De naam Davids Hut is een verwijzing naar Hand. 15:16,17 en Amos 9:11,12. Het woord voor hut is hetzelfde woord wat op andere plaatsen in het Oude Testament vertaald wordt met tabernakel of tent. In het Duits is onlangs een boekje verschenen, Gebet non stop, van de hand van Rainer Harter, met daarin een heel hoofdstuk over de tabernakel van David.

Eigenlijk is het heel opmerkelijk dat God juist de tabernakel van David wil herbouwen, en niet de tabernakel van Mozes of de tempel van Salomo.
In de tabernakel van David was geen voorhangsel, zoals in de tabernakel van Mozes of in de latere tempels. Het was gewoon een tent waar de ark van het verbond stond. David ging er naar binnen, staat er (1 Kron. 17:16), en ging zitten voor het aangezicht van God. David had een heel leger mensen aangesteld om God te roemen, te loven en te prijzen, waaronder Asaf en zijn broers (1Kron. 16:4-6, 37). Zij deden dienst voor de ark , maar de priesters brachten de offers gewoon waar ze vroeger ook gebracht werden,voordat de ark naar Jeruzalem was gebracht, namelijk in de tabernakel van Mozes in Gibeon (vers 39 en 40).

Blijkbaar was God deze situatie lief. Het herinnert aan de situatie zoals wij die nu kennen, door het sterven van Jezus Christus, waardoor het voorhangsel in de tempel gescheurd is en wij met volle vrijmoedigheid ingaan mogen in het heiligdom (Hebr. 10:19-22).
De tabernakel van David was een voorafschaduwing van wat God van plan was. Vrije toegang van mensen tot God. Maar ook een plaats waar God constant de eer krijgt die Hem toekomt. En waar God spreekt.